Veslařský oddíl ČVK Praha


Tréninky

V našem klubu jsou členové rozděleni do několika tréninkových skupin především podle věku. Tréninky a tréninkové časy jednotlivých skupin se liší.


Člen těchto tréninkových skupin je povinen se vždy řádně a s předstihem omluvit z neúčasti na klubem pořádaných aktivitách. (trénink, závody, soustředění, brigády apod.)


Přípravka a žactvo mladší děti do 12let
V období hlavní sezóny od dubna až do října, vyjímaje času hlavních školních prázdnin a pokud není oznámeno jinak, trénuje tato skupina třikrát týdně. Pondělí, Středa a pátek - v loděnici ČVK Praha v 16:00-17:30(18:00)

V období mimo sezónu od listopadu až do února, pokud není oznámeno jinak, trénuje tato skupina třikrát týdně ve stejné dny, tedy pondělí, středa a pátek. Na tyto dny pak připadají aktivity , jako trénink v loděnici ČVK Praha na veslařském bazéně, veslařských trenažérech, nebo jiných sportovišť ČVK Praha. V úvahu připadají externí tréninky v plaveckém bazéně či tělocvičně.

Žactvo starší děti 13-14 let

V období hlavní sezóny od dubna až do října, vyjímaje času hlavních školních prázdnin a pokud není oznámeno jinak, trénuje tato skupina třikrát týdně. Pondělí, středa a pátek - v loděnici ČVK Praha v 16:00-17:30(18:00)

V období mimo sezónu od listopadu až do února, pokud není oznámeno jinak, trénuje tato skupina třikrát týdně ve stejné dny, tedy pondělí, středa a pátek. Na tyto dny pak připadají aktivity , jako trénink v loděnici ČVK Praha na veslařském bazéně, veslařských trenažérech, nebo jiných sportovišť ČVK Praha. V úvahu připadají externí tréninky v plaveckém bazéně či tělocvičně.

Dorost, junioři a senioři - závodící členové od 15 let
V těchto kategoriích již vyžadujeme přístup "závodní", to znamená, že příprava je směřována k sestavení závodních posádek, které se připravují směrem k vrcholným akcím a cílům v průběhu celého roku. Tréninky probíhají 5-7x v týdnu ve všední dny v odpoledních hodinách, o víkendu i dopoledne, dle tréninkového plánu, případně dle dohody s vedoucím trenérem skupiny.


Naše tréninkové prostory a místa

Především hladina řeky Vltavy od jezu v Chuchli k Jiráskovému mostu.


Veslařský bazén - který máme přímo v prostorách naší loděnice a je určen až pro osm veslařů.


Posilovna - dostatečně vybavená pro doplňkové posilování veslařů.


Trenažérovna - vybavena 6 staršími trenažéry a 7 novými typy vše veslaři jediné uznávané značka concept 2. V trenažérovně tráví zimu především vesalři starší 15 let, kteří na těchto strojích v průběhu zimní části sezóny absolvují několik testů a závodů v četně mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru.


Ping-Pong(árna)